Yaşamınız Dergisi - İdrar Kaçırma

İdrarın kontrolsüz kaçırılması olarak bilinen üriner inkontinans belirgin sosyal ve hijyenik problemlere neden olmaktadır.

Üriner İnkontinans Nedenleri ve Risk Faktörleri

İlerleyen yaş: Menopoz ile birlikte östrojen azalır. Mesaneye yerinden tutan dokular zayıflamaya başlar.

Doğum: iri bebek doğumu nedeniyle ortaya çıkan doğum yırtıklarının oluşumu ve artan doğum sayısı inkontinans riskini arttırır.

Obezite: Aşırı kilo, karın bölgesinde yağlanma karın içi basıncı arttırmakta ve idrar kaçırmaya daha sık neden olabilmektedir.

Kabızlık: Sürekli ıkınma, destek dokularını zayıflatmaktadır.

Sigara

Kronik hastalıklar: Astım, kronik bronşit, diyabet, kas hastalıkları

Geçirilmiş jinekolojik hastalıklar

Sık sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

Bazı ilaçlar

İdrar Kaçırma Tipleri

Stres Tipi İnkontinans

Karın içi basıncı artması durumunda (gülerken, hapşırırken, yürürken, öksürürken ve egzersizle) ortaya çıkan istemsiz idrar kaçırmasıdır. En sık rastlanılan tiptir (yüzde 50 ila 70 arası). En sık neden pelvik taban kaslarının zayıflığıdır.

Urge İnkontinans (Sıkışma Tipi)

Detrusol instabilitesi olarak da bilinir. Mesane dolumu ya da diğer uyaranlarla mesanenin istemsiz kasılmasıdır. İkinci sıkılıkta görülen tiptir (yüzde 30). Tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiğinde yetişemeden idrar kaçırma gerçekleşir. Esas neden mesane kaslarının aşırı aktif ve duyarlı olmasıdır.

Miks Tip İnkontinans

Stres ve sıkışma tipinin birlikte görülmesidir. Yüzde 20 oranında görülür.

Taşma Tipi İnkontinans

Overflow inkontinans olarak da bilinir. Mesanede kapasitenin üzerinde idrar biriktiğinde damla şeklinde idrar kaçırma görülmektedir. Yüzde 5 ila 10 arasında görülür.

Sfinkter Yetersizliği

Çok nadir görülür. İdrar yolu yaralanmalarında izlenebilir.

Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Detaylı bir anamnez ve fizik muayenesi inkontinans tipini ve tedavisini belirlemede oldukça önemli bilgi verir. Ayrıca idrar kültürü, post miksiyonel rezidü ölçümü, ürodinamik tetkikler ve trans vajinal ultrasonografi de tanıda başvurulan tetkik ve değerlendirmeler arasında yer almaktadır.

İdrar Kaçırma Tedavisi

Başlıca 3 yöntem izlenir.

Konservatif Tedavi

Kegel Egzersizleri: Stres tipi inkontinansta pelvik taban kaslarını güçlendirmek için önerilir.

Biofeedback Tedavi: Urge ve stres inkontinans tipte elektromtogram elektrodlar ile pelvik taban kaslarının fizyolojik fonksiyonları kaydedilerek mesane eğitimi yapılır. Mesane kapasitesinin kontrollü biçimde arttırılması hedeflenir.

Manyetik Uygulama: Manyetik dalgalarla pelvis taban kaslarına ve sinirlerine uyarı verilerek pelvis taban kaslarının güçlendirmesi sağlanır.

Medikal Tedavi

Sıklıkta stres ve sıkışma tipi inkontinansta uygulanır. Bu amaçla daha çok sistemik veya lokal östrojen uygulaması ve bazı antikolinerjik ilaçlar kullanılmaktadır.

Cerrahi Tedavi

Stres tipi inkontinans ve sfinker yetmezliğine bağlı idrar kaçırmalarında cerrahi tedavi uygulanır. Yeni cerrahi tedavi prosedürleriyle başarı oranları yüzde 80-90'a kadar çıkabilmektedir. Abdominal Marchall Marchetti Kranz ve Burch prosedürü uygulanarak mesane boynu askıya alınabilir. Vajinal olarak Sistosel, İVS-Sling, TVT, TOT prosedürleri ile mesane, mesane boynu ve paraüretal alanlar askıya alınarak inkontinans engellenebilir. Hastanemizde inkontinansa yönelik operasyonlar başarıyla uygulanmaktadır. 

HASTA GÖRÜŞLERİ

HAMİLELİK HESAPLAMA

Kendi gebeliğiniz ile ilgili önemli günleri hesaplayın Son adet kanamanızın ilk gününü seçin ve Hesapla butonuna basınız...